Ressurser

Her finner du lenker til andre eksterne tilbud:

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
(Pårørende LAR):
Helene Kofoed
Telefon: 776 10 845 | Mobil: 90 68 07 18

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Marborg
Vidar Hårvik
Mobil: 93 40 89 12

Sosial Medisisk Senter (SMS)
Sosialtjenesten ved SMS kan gi informasjon til pårørende om selvhjelpsgrupper i regi av Selvhjelpstiftelsen.

Selvhjelpstiftelsen