Vårt tilbud

Gratis, anonymt og taushetsbelagt

Gratis støtte til personer med og pårørende av personer med rusproblemer. Vi tilbyr spesialrådgiver innenfor familieproblematikk og rusavhengighet.

Les mer om vårt tilbud

Hjelp til selvhjelp

Dette hjelper vi deg å finne ut av:

• hva du kan gjøre
• hvem som kan hjelpe deg
• hva du kan forvente
• når du skal begynne
• hvordan vi kan hjelpe deg
• at du ikke er alene

Det er enkelt å komme i kontakt med oss via vårt webskjema

Om oss

Vi er en samarbeidspartner til det offentlige

Stiftelsens virke skal være basert på AAs 12 trinn innenfor behandling og utdanning. Den skal også bidra til utvikling av bedre forskningsmetoder for å måle effekt av 12 trinns behandling.

Mer om oss og  hvordan vi arbeider

Selvhjelpstiftelsen

Einar Kaasen
Mobil: 924  55 912

Conrad Holmboes veg 41a, 9011 Tromsø

Besøksadresse:
Skippergata 28

Du kan også kontakte:

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LAR)

Pårørende LAR:
Helene Kofoed

Tlf: 776 10 845
Mobil: 906 80 718

Sosialmedisisk Senter (SMS)

Sosialtjenesten ved SMS kan gi informasjon til pårørende om selvhjelpsgrupper i regi av Selvhjelpstiftelsen.

Marborg

Vidar Hårvik
Mobil: 934 08 912

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Regionskontor i Tromsø
Mobil: 953 60 219

Selvhjelpstiftelsen